Retouren & Condities

Voorwaarden artikel ruilen

Dolce D probeert u via onze website zo goed mogelijk te informeren over de artikelen. Indien een artikel toch niet aan de verwachting voldoet, dan kan deze geruild worden. Maar natuurlijk gelden er voor ruiling enkele voorwaarden:

- Artikelen die 35% of meer zijn afgeprijsd mogen NIET geruild of geretourneerd worden.

- De te retourneren artikelen moeten nog voorzien zijn van labels en in originele verpakking (verzegeld) worden geretourneerd en worden niet teruggenomen indien

        1. de artikelen gedragen en/of gewassen zijn,

        2. u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen,

        3. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

- Slips, strings, (string)bodies, badkleding en artikelen, die in contact komen met delen van het menselijk lichaam, waarvan afscheiding mogelijk is, mogen vanwege hygiënische redenen niet geruild of   geretourneerd worden, zoals ook beschreven in de wet " retournering/bedenktijd" op de site van de Rijksoverheid. 


Voorwaarden retourneren

- U kunt retour(en) aanmelden via een email naar info@dolce-d.nl met de reden van retournering en om welke artikelen het gaat. De informatie over de te volgen procedure zult u gemaild worden m.b.t. bijv. verpakken en het retouradres.

- Retouren worden alleen geaccepteerd, die vooraf bij ons zijn aangemeld en als de reden van retourzending is vermeld. Retouren die niet binnen de gestelde termijn zijn aangemeld én binnen de termijn door ons ontvangen zijn, worden niet geaccepteerd.

- De geretourneerde artikel(en) moeten binnen 14 werkdagen na datum van verzending van de bestelling aan ons  per aangetekende post geretourneerd worden én door ons ontvangen zijn.


Frankeren retourzending

De kosten van de retourzending naar Dolce D komen geheel voor eigen rekening, tenzij gezien de aard van de klacht, anders is overeengekomen. Retouren dienen te allen tijde per aangetekende post verstuurd te worden. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door ons NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Verwerking retourzending


Zowel de aanmelding als de ontvangst van uw retour wordt door ons per e-mail bevestigd. Het bedrag van de retouren wordt gecrediteerd in de vorm van een waardebon, die wordt uitgegeven door dolce-d en is een jaar na uitgifte geldig en kan online of in de winkel worden gebruikt.


Bestellen van vervangend of nieuw artikel bij een retour
Indien u een artikel wenst om te ruilen, meldt het te retourneren artikel dan  aan per mail naar info@dolce-d.nl met de reden en  welk artikel u daarvoor in de plaats wenst te hebben. 


Klachten over een artikel of over de bezorging van de bestelling ?
Wij verzoeken u om de klacht zo duidelijk en uitgebreid mogelijk binnen twee dagen na ontvangst telefonisch (dinsdag-zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur, +31(0)6 83590273 of per e-mail (info@dolce-d.nl) kenbaar te maken.

Wij zullen, in onderling overleg, het probleem zo goed en zo snel mogelijk oplossen. Indien u de klacht per e-mail doorgeeft, verzoeken wij u het ordernummer en het telefoonnummer, waarop u bereikbaar bent, te vermelden.


Waarom een waardebon bij retourneringen ?

Wanneer u één of meerdere artikelen aan ons retourneert, ontvangt u een waardebon van dolce-d, welke een jaar na uitgifte geldig is. 


Artikelen, welke op onze website worden aangeboden, zijn meestal op voorraad. Door een waardebon te geven voor retouren bereiken wij dat onze klanten een serieuze overweging maken op het moment dat ze artikelen gaan bestellen. Hiermee willen wij voorkomen dat klanten onnodig beslag leggen op onze voorraad, waardoor de keuze voor u wordt beperkt en enorme kosten met zich mee brengt, waardoor wij dan genoodzaakt worden de prijs van de artikelen te verhogen. Hetgeen in uw en ons nadeel is.

Daarnaast worden de bestellingen betaald d.m.v. een online betaalmethode. Het accepteren van een online betaling brengt behoorlijke kosten met zich mee, welke op kunnen lopen tot wel 6,5% van het bestelbedrag. Deze kosten brengen wij niet in rekening aan onze klanten. 


Dankzij dit systeem hoeven we niets te verrekenen op het moment dat een klant artikelen retourneert. De vraag zou dan ook zijn hoe dit eerlijk verrekend zou kunnen worden indien een bestelling in tweeën gesplitst wordt als gevolg van een retour. Dit zou namelijk altijd in het nadeel zijn van de klant in combinatie van berekening van het bedrag


Waarom portokosten voor artikelen die geretourneerd worden als ook portokosten op de nieuwe bestelling?

De verzendkosten van het retourneren én van de nieuwe bestelling zijn inderdaad voor rekening van de klant. Overigens zijn de werkelijke verzendkosten in alle gevallen hoger dan de bijdrage van € 5,95 die wij in rekening brengen; het verschil komt altijd voor rekening van dolce-d.

Wij begrijpen dat dubbele kosten niet leuk zijn. Echter kunnen wij, gezien de marge op de bodyfashion, het ons ook niet permitteren deze totale kosten voor onze rekening te nemen. Dit zou er ongetwijfeld toe leiden dat er veel meer bodyfashion besteld wordt met het doel een groot deel te retourneren. Het gevolg is dat wij de bodyfashion langer kwijt zijn (en dus niet kunnen verkopen), een gigantische administratie en uiteraard enorme portokosten.

De consequentie zou vervolgens zijn dat de bodyfashion aanzienlijk duurder wordt en dat is uiteraard niet de bedoeling.


Naast een ruime matenvoering, voorraad en gevarieerd aanbod ligt het succes van Dolce D in de bodyfashion van uitstekende kwaliteit, betrouwbaarheid en uiteraard de ouderwetse service.

Wij heten u van harte welkom op onze online-winkel of in de winkel in Den Haag.


Met vriendelijke groet,


Het Dolce D team